Blekning

Vita tänder
Vi har god erfarenhet av Opalescence blekning och har därför uteslutande valt att använda deras produkter.
Du kan välja mellan hemblekning och stolsblekning. Det skonsammaste och mer långvarig resultat får man vid hemblekningen.

Läs mer om denna produkt.