Kron- och bro behandling

Kron- och bro behandling
En krona är en individuellt utformad ny tand som fästs på den befintliga tanden. De görs idag nästan uteslutande av porslin och är omöjliga att skilja från Dina egna naturliga tänder. Vi slipar ner den gamla tanden och gör en avgjutning som en tandtekniker använder för att göra den nya kronan efter.Har du en lucka i tandraden och tänderna bredvid är mycket lagade, kan det vara lämpligt med en bro. Vi slipar då ner dem och använder dem som brostöd. Med hjälp av en avgjutning kan vi sedan skapa en bro som ersätter både den saknade och de nedslipade tänderna. Vi har ett nära samarbete med våra tekniker som leder till väldigt goda resultat och korta leveranstider.