Porslinfasader

Vackrare leende
Skadade och missfärgade tänder där det inte räcker med exempelvis blekning, kan täckas med porslinfasader eller porslinkronor.

Behandlingen går till så att tandens utsida slipas ner en aning, och sedan görs en avgjutning som en tandtekniker använder för att framställa fasaden eller kronan.

Tänder som är mer skadade gör man porslinkronor på enligt samma princip.

Tillsammans med dig kan vi i förväg utforma ditt nya leende vad avser form och färg. Vi tar då bla hänsyn till din läpplinje och din ansiktsform.Vi visar resultatet med hjälp av en diagnostisk uppvaxning och du får se ditt nya leende på en gipsmodell.