Tandfärgade fyllningar

Vita lagningar
Genom att byta ut amalgam mot andra material, till exempel komposit- eller keramiska material, får du vitare tänder som är mer estetiskt tilltalande.

Dessutom blir de mer hållbara. Behandlingen är oftast lika enkel som att laga ett vanligt hål, vi borrar bort amalgamet och ersätter det med komposit. Du kan använda dina tänder direkt efter behandlingen.